Gia sư -- -- Huyện Quỳ Châu Nghệ An

Mã lớp: 37886

Lớp dạy: --

Môn dạy: --

Địa chỉ: Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Mức lương: 1,600,000đ

Số buổi: 2 buổi/tuần

Thời gian dạy: Dạy 90 phút/buổi, chọn các sáng 9h - 11h

Yêu cầu: Nữ Sinh Viên


Đăng ký làm gia sư
Gia sư nên điền đầy đủ thông tin để cơ hội nhận lớp được tốt hơn !

Cám ơn bạn đã gửi thông tin!

Có thể bạn quan tâm


Mã lớp:36528
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36000
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36001
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Nam Đàn - Nghệ An
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36002
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Huyện Đô Lương - Nghệ An
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36003
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Báo bài
Địa chỉ: Huyện Tương Dương - Nghệ An
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử Nhân
Mã lớp:36009
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Quỳ Châu - Nghệ An
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nam Cử Nhân
Mã lớp:36004
Lớp dạy: Lớp 4, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36005
Lớp dạy: Lớp 4, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Anh Sơn - Nghệ An
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36006
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Thị xã Thái Hoà - Nghệ An
Mức lương:1,400,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36007
Lớp dạy: --, Môn dạy: Anh văn giao tiếp
Địa chỉ: Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
Mức lương:3,200,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36008
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Huyện Nam Đàn - Nghệ An
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36010
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An
Mức lương:400,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên kinh nghiệm
Mã lớp:36011
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Diễn Châu - Nghệ An
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên đang đứng lớp.
Mã lớp:36012
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Nam Đàn - Nghệ An
Mức lương:2,600,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên chuyên Toán
Mã lớp:36013
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Quỳ Châu - Nghệ An
Mức lương:1,500,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36014
Lớp dạy: --, Môn dạy: Tiếng Trung
Địa chỉ: Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36015
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Huyện Quế Phong - Nghệ An
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36016
Lớp dạy: Lớp 1, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:5 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36017
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36018
Lớp dạy: Lớp 5, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Yên Thành - Nghệ An
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên